logo

Spolek absolventů A přátel UK FTVS

Spolek absolventů 

a přátel UK FTVS

zůstaňme v kontaktu

Kdo je vítán?

Klub je určen pro české i zahraniční absolventy bakalářských, magisterských a doktorských programů UK FTVS. Na oboru ani věku nezáleží – ať už jste promovali loni nebo před desítkami let, rádi vás mezi sebou přivítáme.

Proč se přidat?

Byla by škoda zpřetrhat pouto se svou alma mater! Díky spolku zůstanete i po promoci ve spojení s fakultou a získáte celou řadu benefitů. Společnými silami tak vytvoříme prostředí, kde mohou absolventi sdílet své zkušenosti, vytvářet networking a šířit povědomí o současné podobě fakulty. Podpořme kontakty mezi lidmi napříč obory ze soukromé i akademické sféry!

Členství

Členství

UK FTVS © 2020

>